Thi công dán phim cách nhiệt tại Tòa nhà 126 Trần Vỹ – Hà Nội

  • Mã phim thi công: SILVER BLUE + CDR-BK35
  • Địa chỉ: Toà nhà 126 Trần Vỹ – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Diện tích thi công: 500m2
  • Hạng mục thi công: phim cách nhiệt nhà kính
  • Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.424.000
btn-dangkyhocthu