Thi công dán phim cách nhiệt tại Nhà máy Vinfast – Thị trấn Cát Hải, Hải Phòng

  • Mã phim thi công: Anygard PR- BK20
  • Địa chỉ: Nhà máy Vinfast – Thị trấn Cát Hải, Hải Phòng
  • Diện tích thi công: 2000m2
  • Hạng mục thi công: phim cách nhiệt nhà kính
  • Thời gian hoàn thành: 20 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.424.000
btn-dangkyhocthu