Thi công dán phim cách nhiệt tại Ga Cáp Treo Cát Hải – Hải Phòng

  • Mã phim thi công: Anygard PR – BK20
  • Địa chỉ: Ga Cáp Treo Cát Hải – Thị trấn Cát Hải – Hải Phòng
  • Diện tích thi công: 300m2
  • Hạng mục thi công: phim cách nhiệt nhà kính
  • Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.424.000
btn-dangkyhocthu