Thi công dán phim cách nhiệt tại Công ty TNHH MTV ACT – Lào Cai

  • Mã phim thi công: Anygard CDR BK35
  • Địa chỉ: Công ty TNHH MTV ACT – Lào Cai
  • Diện tích thi công: 100m2
  • Hạng mục thi công: phim cách nhiệt nhà kính
  • Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.424.000
btn-dangkyhocthu