Thi công dán phim cách nhiệt tại công ty cổ phần xây dựng số 10 Tp Bắc Giang

  • Mã phim thi công: Anygard GR- CL 19
  • Địa chỉ: Công ty CP xây dựng số 10 – Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Diện tích thi công: 1500m2
  • Hạng mục thi công: phim cách nhiệt nhà kính
  • Thời gian hoàn thành: 15 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.424.000
btn-dangkyhocthu