Thi công dán phim bảo vệ kính tại khách sạn Nikko Hải Phòng

  • Mã phim thi công: SF 100CL
  • Địa chỉ: Khách sạn Nikko Hải Phòng
  • Diện tích thi công: 700m2
  • Hạng mục thi công: phim bảo vệ kính
  • Thời gian hoàn thành: 7 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868.424.000
btn-dangkyhocthu