Dưới đây là những công trình thi công phim cách nhiệt Công ty TNHH phim cách nhiệt Phương Bắc đã từng thi công. Có nhiều công trình đang trong thời gian hoàn thiện, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên để tiện theo dõi. Các công trình có thể chúng tôi thi công trực tiếp hoặc cung cấp vật tư. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại để biết thêm thông tin 0868.424.000